VELVET BOHEMIA HORRIDO - OFFSPRINGS


BOHEMIA HORRIDO
Nar. / Born: 9.2.2010, vrh / litter A: 2 psi a 2 feny / 2 males and 2 females
Matka / Dam: Zofia Queen's Hermelín
WEBY: AL CAPONE / ANDROMEDA


OD DESINKY
chovatel / breeder: M. Kurková
Nar. / Born: 27.12.2009, vrh / litter K: 3 psi a 3 feny / 3 males and 3 females
Matka / Dam: Ruby z Podhůry


Z HLUBOCKÉ HÁJOVNY
chovatel / breeder: J. Kesner
Nar. / Born: 17.6.2009, vrh / litter CH: 2 feny / 2 females
Matka / Dam: Viki z Hlubocké Hájovny


BOHEMIA HORRIDO
Nar. / Born: 13.3.2009, vrh / litter: Y, 1 pes a 7 fen / 1 male and 7 females
Matka / Dam: Zofia Queen's Hermelín
WEBY: YAHOO / YOLLIE


PRESSBURGER BURGER
chovatelka / breeder: Kristina Makyšová, Limbach - Slovensko
Nar. / Born: 23.08.2007, vrh / litter C, 2 psi a 7 fen / 2 males and 7 females
Matka / Dam: Amanda Moravia Bento


PICOLLO BOMBÍTO
chovatelka / breeder: I.Ondrušová
Nar. / Born: 21.6.2007, vrh / litter J - 6 psů a 1 fena / 6 males and 1 female
Matka / Dam: Saga Iseb


OD DESINKY
chovatelka / breeder: M.Kurková
Nar. / Born: 2006, vrh / litter CH
Matka / Dam: Ruby z Podhůry


PICOLLO BOMBÍTO
chovatelka / breeder: I.Ondrušová
Nar. / Born: 29.5.2006, vrh / litter I
Matka / Dam: Saga Iseb


Z HLUBOCKÉ HÁJOVNY
chovatelka / breeder: J. Kesner
Nar. / Born: 4.4.2006
Matka / Dam: Viki z Hlubocké Hájovny


PICOLLO BOMBÍTO
chovatelka / breeder: I.Ondrušová
Nar. / Born: 2005, vrh / litter CH
Matka / Dam: Elisabeth Charlotte Picollo Bombíto
( vnučka / grandchild of Dino Bohemia Horrido )

Z HLUBOCKÉ HÁJOVNY
chovatel / breeder: J. Kesner
Nar. / Born: 2005
Matka / Dam: Bety z Kdyňského údolí